Pages

08 September 2011

Od Pitagore do EU

  • Pitagorin teorem: 24 riječi
  • Arhimedov princip: 67 riječi
  • Deset zapovijedi: 179 riječi
  • Gettysburški govor: 286 riječi
  • Američka deklaracija nezavisnosti: 1 300 riječi
  • Američki ustav sa svih 27 amandmana: 7 818 riječi
  • EU odredba o prodaji kupusa: 26 911 riječi