Pages

02 December 2010

Hans Rosling

Najnovije od već čuvenog prezentatora:

Političari

Čitam ovih dana ponovo Isterlijevu knjigu "Elusive Quest for Growth", pa sam naišao na veoma zanimljiv citat Nikite Hruščova:

Političari su svuda isti. Obećavaju da će da grade mostove, čak i kada nema reka.


Inače, mislim da ovu knjigu treba da pročita svaki ekonomista. Može se naći na library.nu (nova Gigapedija).