Pages

06 November 2006

Sankcije

Toma Nikolić je u pravu. Ako u kosovskom pitanju zastupate poziciju Vlade Srbije, jedini logičan odgovor Crnoj Gori na državničku posetu Agima Čekua su sankcije i prekid svih diplomatskih odnosa.

Ja mislim da je Milo Đukanović primanjem Agima Čekua otvorio oči Srbiji i pomogao srpskim političarima da vide ono što ceo svet zna: da je Kosovo već sada suverena država; i još važnije, da će Srbiji biti bolje bez Kosova. Treba se jedino koncentrisati na zaštitu preostalog nealbanskog stanovništva, a nevladine organizacije neka brinu o kulturnoj baštini. Kosovo ne treba Srbiji.

Ali ako već zvanično vodite politiku očuvanja Kosova unutar Srbije, jedini konzistentan odgovor na ovaj potez Vlade Crne Gore su ozbiljne sankcije. Ne radi kazne, nego radi kredibiliteta politike koju vodite.