Pages

05 February 2007

Koliki je Acquis Communautaire?

Poslednji zvanični podatak je bio 80,000 strana, ali Open Europe je izračunao da je u međuvremenu porastao na 170,000 strana.

Moja omiljena EU uredba je i dalje ova o dozvoljenoj zakrivljenosti banana.

Haralda Hiršhofera za premijera

U 2005. ne-privatna preduzeća koja su radila sa gubitkom (isključujući banke) zabeležila su gubitke u visini 8 i po odsto BDP-a. To je više nego što su centralna i lokalne vlasti godišnje potrošile na zdravstvo.

Iz članka direktora beogradske kancelarije MMF-a o potrebi privatizacije državnih preduzeća, u Danasu, rubrika Dijalog.