Pages

28 December 2006

Zdravstvena zaštita u Kanadi

Fraser Institute uradio novi izveštaj o stanju kanadskog zdravstvenog sistema. Evo zaključaka:
- Kanada troši na zdravstvenu zaštitu gotovo najviše među zemljama OECD-a u kojima postoji univerzalno pravo na zaštitu (drugo mesto posle Islanda)
- Kanada nije prva ni u jednom merenju sedam indikatora kvaliteta zdravstvene zaštite (dostupnost zaštite i sl.)
- Kanada ima slabije efekte lečenja nego zemlje u kojima postoji mogućnost privatnog lečenja
- Kanađani sa niskim prihodima više su nezadovoljni sistemom zaštite nego oni sa natprosečnim prihodima, mada je sistem zamišljen da postigne equality, equity, justice...
- Kanada je neverovatan fenomen - formalno privatne bolnice ne mogu da pružaju privatne usluge, već funcionišu kao pseudo-državne: država odlučuje o platama zaposlenih, o investicijama, o zatvaranju bolnica...

Ekonomist magazin ima blog

Ovde. Ali još uvek malo materijala. Uglavnom Đelić.

Heritage, Hrvatska i EU

Ovde je tekst Heritageovog analitičara John Blundella o odnosima EU i SAD. Na kraju teksta, što je posebno zanimljivo je njegovo otvoreno pismo hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu od marta prošle godine, gde ga upozorava na opasnosti hrvatskog ulaska u EU. Napisano je u obliku "10 pitanja koja svaki Hrvat treba da odgovori za sebe pre nego što uđete u EU".

Jedan od glavnih Blundellovih argumenata je tipa "juče ste izašli iz Brozovog socijalizma. Da li želite ponovo nešto slično, samo pod briselskom zastavom". Takođe ima dosta o evropskoj nezaposlenosti, gubitku suvereniteta, korumpiranosti evro-političara, trgovinskom zatvaranju EU prema spoljnjem svetu, preteranoj regulaciji, sumanutosti CAP-a itd. Posebno je zastrašujući podatak iz ovog pisma (nezavisno čak od njegove osnovne poente) o proneverama i krađama Evropske komisije, gde je dokazano pronevereno za oko 700 miliona evra samo 2002, a procene su da u proseku "nestane" godišnje oko 4 milijarde!