Pages

02 March 2009

Upoznajte Richarda Posnera

Novine kažu da Posner sada piše knjige brže nego što izdavači mogu da ih izdaju. Pošto je nova knjiga o finansijskoj krizi, Posner svakog meseca donese još materijala sa kojim izdavači ne znaju šta će. Richard Posner je profesor Univerziteta u Čikagu i federalni sudija i u isto vreme najznačajniji pravni akademik i najuticajniji, po broju citiranih mišljenja, sudija u SAD. Neverovatno je koliko on toga uspe da napiše i objavi, to u tipičnoj godini budu bar jedna, a češće dve ili tri knjge, na desetine članaka i pedesetak sudskih mišljenja (američkog tipa, sa dugačkim obrazloženjem i citatima). I tako svake godine iznova, o temama od ekonomije, prava, književnosti, do prirodnih katastrofa i terorizma. Posao sudije obavlja u punom radnom vremenu, kažu da je po imenovanju tražio da mu se duplira broj slučajeva na kojima radi, a ostalo piše u slobodno vreme. Jedina je ličnost čije je ime figuriralo i za sudiju Vrhovnog suda SAD (za šta je voz definitivno propušten) i za Nobelovu nagradu za ekonomiju (što je još uvek moguće). Ovde je spisak njegovih 40-ak knjiga i na stotine radova, a ovde je poseban pretraživač tipa Googlea koji je neko napravio za pretraživanje samo Posnerovih sudskih obrazloženja. I Posnerove knjige nisu isečci iz novina kao kod dr Šešelja, nego jako dobro argumentovane, sa obiljem citirane literature koju ne znam kad stiže da pročita. Pošto to nije dosta Posner piše i blog, i koga je sve ovo zainteresovalo, evo i jednog lepog članka o Posneru. Kaže da nije genije nego da dobro organizuje dan, ali ne znam ko u to veruje.

Da li je naš čovek? Uglavnom važi za libertarijanca, ali pragmatičkog i utilitarijanskog tipa. Misli da se troškovi i koristi bilo čega mogu meriti i na osnovu toga zaključiti kakve institucije i kakvi zakoni su poželjni. Za sada uglavnom nalazi da su tržišne institucije bolje, ali kad god po njegovom mišljenju to nije slučaj, nema principa koji ga ograničava. Meni je on jedan od omiljenih autora i kad se ne slažem sa svime što napiše, mada zbog količine, raznovrsnosti i brzine rasta opusa ne mogu da se pohvalim da sam ispratio značajan udeo.