Pages

02 November 2006

17%

Šta!? Guverner Jelašić:
Zbog velikog interesovanja građana, Narodna banka izdaće 6. novembra novu, četvrtu emisiju štednih zapisa, na koje je godišnja kamata 17 odsto.
(Politika, B92)

Pa da li se štedni zapisi izdaju zbog interesovanja građana? Šta je Narodna banka -- privatna firma, pa zadovoljava tražnju? Ako je tako ima nešto za šta bi građani bili još zainteresovaniji -- zapisi sa kamatom od 18%!

Štedni zapisi su sredstvo monetarne politike i ne izdaju se zato što neko hoće da ih kupi, nego da bi se smanjla količina novca u opticaju. Narodna banka je istovremeno smanjila kamatnu stopu i obaveznu rezervu, što znači da se NE ide na povlačenje novca iz opticaja, čak naprotiv. Dakle ovi zapisi se stvarno izdaju samo zato što ih građani traže?

Bojim se da građani koji su tražili i koji će kupiti ove zapise imaju imena i prezimena. Guverner Jelašić je ranije priznao da je jedan od njih. Ali dobro bi bilo videti ceo spisak.