Pages

02 January 2010

Duplo golo

Već smo više puta kritikovali težnju savremenih ekonomista da se bave matematičkim modelima umesto ekonomskom realnošću. Pored ogromne inercije i ukorenjenih interesa, jedan od važnih razloga za to je želja da ekonomija bude ozbiljna nauka, u društvu sa fizikom i hemijom, a ne proizvoljnim - i što je u očima mnogih još i gore - pretežno narativnim oblastima poput sociologije.

Ova težnja ne samo da je ograničila i izvitoperila ekonomske teme i zaključke, već nije postigla ni nameravani efekat. Naučni status ekonomije je na nivou sociologije i političkih nauka.