Pages

09 June 2011

Štrumpfovi komunisti?

Imamo i mi teoretičare zavere. Spiegel piše o francuskom profesoru koji u Štrumpfovima vidi komunističku propagandu. Štrumpfovi žive u egalitarnom društvu, rade u kolektivnoj ekonomiji bez privatne svojine, dele sve resurse, imaju nespornog lidera u liku Velikog Štrumpfa koji čak svojom belom bradom podseća na Marksa. Zli i pohlepni Gargamel je sa druge strane oličenje kapitalizma. Tako naizgled bezazleni crtani film pokušava da u glave dece ulije komunistički model.
Evo i Youtube videa o istoj stvari, mada ne znam da li je povezan sa ovim autorom.

Nije sporno da nekih paralela ima, ali mislim da je uzročnost drugačija. Komunizam je već u glavama ljudi, jer smo mi milionima godina živeli u kvazi-komunističkim plemenskim zajednicama. Zato što je naš um evoluirao u takvom, a ne modernom individualističkom i tržišnom okruženju, komunizam je uvek bio tako instinktivno privlačan ljudima. Kreatori crtanih filmova ne moraju da imaju bilo kakve namere ili čak da bilo šta znaju o komunizmu, kao što nije znao ni Platon ili mnogi srednjevekovni proto-komunisti -- jednostavno kada hoće da kreiraju idealnu zajednicu, oni instinktivno smisle nešto nalik komunizmu. To je naša prirodna slika idealne zajednice.

Ekonomski problem sa komunizmom je što taj koncept ne funkcioniše van malih plemenskih zajednica u kojima smo nekada živeli. Ako je par desetina bliskih rođaka u primitivnom plemenu i moglo živeti od deobe plodova i plena, u današnjim milionskim zajednicama nije moguće tako se organizovati.