Pages

23 April 2009

Dan planete

Da ne dužim. Julian Simon je objasnio suštinu cele stvari mnogo bolje nego što bih ja.

Ja samo mogu da se pridružim Lubosu u željama da se plava planeta što skorije oslobodi zelenih lanaca, mada lično nisam uopšte otpimista u tom pogledu (o najnovijim razlozima za pesimizam više sutra ili prekosutra).

Update: Don Boudreaux objašnjava šta njemu znači Dan planete. Priceless.