Pages

20 November 2009

Da li je mrkanje prelazna bolest?

U regionu se sve više ugledaju na Srbiju, posebno u onim delovima sa kojima nas vežu specijalne veze. Da pauci ne bi nebo premrežili pobrinuće se novi neimar. Za razliku od orginala, ovaj misli da nebeski narod, kao što mu i priliči, treba da leti.