Pages

20 August 2006

Homeschooling

Preporučujem ovaj tekst zato što je vrlo indikativan kada je reč o slobodi izbora u sferi obrazovanja. Naime, kako belgijski zakon daje mogućnost školovanja kod kuće, osnivač briselskog think tanka Centre for the New Europe i član Mont Pelerin Society, Paul Belien, svoju decu je "iškolovao" na ovaj način. To su Paul Belien i njegova supruga činili od početka devedesetih sa četvoro svoje dece koja su u međuvremenu upisala fakultete.

Pre tri godine (pod uticajem čuvara i promotera Konvencije o pravima deteta UN), na snagu je stupio zakon prema kome roditelji koji žele da decu školuju kod kuće moraju da potpišu deklaraciju. Njome oni treba da garantuju da će decu obrazovati "poštujući ljudska prava i kulturne vrednosti deteta i drugih..." Da li to znači da roditelji treba da potpišu da SVOJU (!)decu neće podvrgnuti okrutnim metodičkim rešenjima, da ih neće gađati lenjirom, terati da kleče na kukuruzu ili pak "haresirati" na neki ogavniji način? Ili to jednostavno podrazumeva da se svako mora obavezati da će svoju decu isključivo podučavati svetom UN kanonu ljudskih prava, multikulturalizma, pluralizma i dženderizma? Hm, čemu onda homeschooling?

Elem, pošto je pomenuti bračni par odbio da potpiše ovaj zavet u slučaju svog najmlađeg deteta, nastupili su problemi. Prosvetna inspekcija ih optužuje za nepoštovanje minimalnih obrazovnih standarda (ne uspevam da shvatim kakve veze ima savladavanje Pitagorine teoreme sa "ljudskim pravima " iz Konvencije o pravima deteta) tako da postoji mogućnost prisilnog institucionalizovanja obrazovnog procesa deteta (dakako, u ruke nastavnika koji nisu morali da potpišu ovu garanciju!).

Uprkos svemu, pokret obrazovanja kod kuće raste - u SAD daleko brže nego u Evropi. Jedina pretnja ovoj obrazovnoj revoluciji može biti duga dušebrižnička ruka UN-ovih biro-eksperata...

Austrijanci i Friedman

Razmišljam o onome što je Slaviša rekao o odnosu monetarizma i Austrijske škole, naime da je austrijska teorija poslovnog ciklusa samo poboljšana verzija Friedmanove teorije.

To je tačno u smislu da su obe teorije monetarne, tj. naglašavaju ulogu manipulacija novcem na poslovni ciklus. Ipak, kao što Haberler kaže u svom odličnom eseju , Austrijska škola smatra da je faktor kroz koji deluju ciklicni poremecaji kreditna ekspanzija, dok stabilizacionisti veruju da je to nivo cena. Prva vrsta teorije onda implicira odustajanje od svake intervencije, odnosno povratak zlatnom standardu, dok stabilizacionisti zagoovaraju monetarnu politiku. To bi se moglo smatrati korekcijom u teorijskom smislu ,ali ima dramatično različite implikacije po ekonomsku politiku.

U svom intervjuu R. Epsteinu, Friedman vrlo oštro kritikuje austrijsku teoriju poslovnog ciklusa, tvrdeći da je Austrijska škola "učinila svetu veliku štetu", svojim "zagovaranjem politike nečinjenja". Mislim da, s druge strane, ne treba naglašavati koliko negativan stav o Friedmanovim i drugim stabilizacionističkim doktrinama imaju Austrijanci. Tako da bez obzira na monetaristički karakter obe teorije, verujem da ovo obostrano žestoko kritikovanje nije bez osnova i stvar nekog ličnog preterivanja, nego zaista dubokih i nepomirljivih teorijskih razlika.

Microsoft i Evropska komisija

U odnosu na antimonopolsku tužbu koju je svojevremeno pokrenula Klintonova administracija, progon kome je Microsoft izložen u Evropi je mnogo veći. On poslednjih nekoliko godina poprima već sve odlike klasičnog lova na veštice. EC je najpre naložila Microsoftu svojom odlukom 2004 da razdvoji Windows Media Player od ostatka sistema, zato što to "šteti konkurentima" i predstavlja "vezanu prodaju", kao i da otkrije informacije koje bi omogućile konkurentima da razviju softvere koji bi jednako dobro radili na serverima koji pokreću Windows kao i same Windowsove aplikacije. Dakle, da ustupi, i to besplatno, neke od svojih tehnoloških tajni konkurenciji!

Microsoft se žalio sudu prve instance i presuda bi mogla da bude doneta 2007. Ali, Komisija je svejedno odmah naložila Microsoftu da plati preko 600 miliona dolara na ime kazne za "zloupotrebu monopolskog položaja". Pre oko mesec dana Komisija je donela novu odluku kojom je kaznila Microsoft retroaktivno sa novih 357 miliona dolara za odbijanje da postupi po naređenjima Komisije, po 2 miliona dolara dnevno, za svaki dan tekuće godine, od 1 janurara do 20 juna. Zapravo kao kaznu što se žali, i koristi svaku zakonsku mogućnost da pred regularnim sudovima EU ospori odluke Komisije.

Gde su grupe za zaštitu ljudskih prava i intelektualne svojine? Recimo, svi koji se sa toliko istrajnosti i energije bore za ljudska prava i fer tretmanTalibana u zatvoru Gvantanamo?

Blog Dušana Stojanovića

Dušan Stojanović ima blog, uglavnom o Narodnoj banci Srbije. Sećate se, to je bivši viceguverner NBS, koji je zajedno sa drugim viceguvernerom Milojkom Arsićem bio jedan od retkih koji su na ovim prostorima ikada dali ostavke sa državnih funkcija.

Ima zanimiljive predloge kao što su odbacivanje dinara i prelazak na evro, kao i manje zanimljive kao što su izvozne subvencije.