Pages

18 April 2007

Kontrola oružja

Evo kako je ubica 32 studenta na Virginia Tech univerzitetu kupio oružje:
Cho procured one of the guns he used in the rampage, a Walther .22-caliber pistol, Feb. 9 from a pawnshop on Main Street in Blacksburg near the Virginia Tech campus. On March 16, he bought the second gun, a 9mm Glock 19, from Roanoke Firearms, a gun shop on Cove Road in Roanoke. He used his driver's license as identification and had no problem buying the guns because he was complying with Virginia law, which permits the purchase of one gun a month, investigators said.

Potpuno legalno, dva poluautomatska pištolja u razmaku od mesec dana. Cho čak nije bio ni građanin SAD nego je imao zelenu kartu. Liertarijanci su po pravilu za slobodnu kupovinu oružja, ali ovo će oslabiti argumente. S jedne strane, skadalozno je da student čijeg su se ponašanja mnogi već pribojavali može kupiti dva poluautomatska pištolja u roku od mesec dana. Sa druge, teško je reći zašto zbog toga treba kazniti dobronamerne farmere koji oružje kupuju da bi se zaštitili od divljih životinja i eventualnih napasnika tamo gde policije nema na desetine kilometara razdaljine. Jedino što preostaje je sistem dozvola, verovatno uz garanciju psihologa i par svedoka.

Političari imaju tendenciju da posle velikih tragedija iskoriste trenutak i prekomerno reaguju. Tako su emocije posle terorističkog napada 11. septembra iskorišćene za ograničavanje nekih građanskih sloboda, onda (opravdano) rat u Avganistanu, i na kraju rat u Iraku koji nije imao nikakve veze sa samim napadom. Pretpostavljam da će pretežno demokratski Kongres sada ovo iskoristiti za pokretanje inicijative za jaku federalnu regulaciju kupovine oružja. Najjači lobi u SAD je i dalje National Rifle Association čiji je jedini posao lobiranje za slobonu kupovinu oružja, ali se za sada posle incidenta nisu oglasili.

Prostitucija i poljoprivreda

Priča o legalizaciji prostitucije se nastavlja danas u Kuriru, pričom o poljoprivrednicima iz Požege koji podržavaju akciju. Tu sam pročitao jedan od najinventivnijih argumenata za legalizaciju prostitucije:

"Sa druge strane, najvažnije od svega jeste da se u Srbiji počne rađati što više dece, a to dođe kao neka vrsta obuke. "

Mislim da se to, od strane profesionalaca, zove "learning-by-doing" tehnika.