Pages

27 May 2010

Afrika, 21. vek

Alex Tabarrok skreće pažnju na veoma zanimljiv tekst u Atlanticu o suđenjima vešticama u Centralnoafričkoj Republici. Naime, izgleda da u pojedinim delovima države čak 50% svih slučajeva koji dođu na sud se odnose na veštičarenje i bacanje čini. Naravno, na suđenju nema iznošenja nikakvih dokaza, već sudija donosi presudu na osnovu toga kako se navodna veštica ponaša u sudnici. Ako se ponaša "čudno" i "nervozno", mora da je veštica.

Prosto se nameće pitanje - zašto ne ukinu takvu glupost kao što je kriminalizacija navodnog bacanja čini?. Odgovor je vrlo zanimljiv. Naime, neki tvrde da, kada ne bi bilo suđenja, ljudi bi uzimali stvari u svoje ruke i linčovali navodne veštice. Dakle, iako je mnogima čak i jasno da se radi o besmislici, smatraju da je bolje nevinu osobu kazniti i poslati u zatvor, nego prepuštati te iste nevine ljude razularenoj masi željnoj krvi.

Pošto stimulans?

NBS je od početka maja do danas ukupno prodala 340 miliona evra na odbranu kursa. To je prava cena stimulacije privrede smanjivanjem obaveznih rezervi. Koliko uspešno je privreda stimulisana procenite sami.

Dodatak: Kada se pominju ovoliki iznosi teško je shvatiti koliko je to novca ustvari pogotovu kada se u svetu barata sa daleko većim ciframa. Ali da pokušam da stavim u perspektivu. To je oko:
  • 5% planiranog budžeta za 2010.
  • Znatno više nego planirani trošak za sve pravosudne organe (svi sudovi i sva tužilaštva) u zemlji (200 miliona)
  • Nešto manje nego trošak MUPa (470 miliona)
  • Malo manje od planiranih ukupnih prihoda od carine (450 miliona)
  • Skoro duplo više od planiranih prihoda od poreza na dobit preduzeća (210 miliona)
  • Malo manje od planiranih prihoda od poreza na dohodak građana (410 miliona)
  • Više nego planirani godišnji rashodi za doprinose za sve zaposlene u administraciji (280 miliona)
  • Skoro deset puta više od fonda za KiM (40 miliona)
  • Duplo više od NIPa (180 miliona)
  • Šest puta više od svih troškova MIPa i predstavništava u inostranstvu (65 miliona)

Rast u evrozoni

Problem nisu samo PIGS. Grafik je iz teksta Vaclava Klausa.