Pages

31 August 2009

Deadweight loss

Naslov iz Blica: U sivoj ekonomiji godišnje izgubimo četiri milijarde evra.

Na stranu što mi ne gubimo ništa već budžet, suštinski i nema nikakvog gubitka. Naime Blic tvrdi da veliki broj preduzeća zbog recesije prelazi u ilegalu. Preduzeća drugim rečima ne mogu da zarade i da plate porez pa se odlučuju da ne plate porez. Kako bi cena proizvoda ili usluga sa plaćenim porezom bila veća od cene koju bi kupci želeli da plate do transakcije ne bi ni došlo. Samim tim ne bi ni bilo tih 4 milijarde evra u budžetu o kojima Blic govori.

Isti članak pominje da se procenjuje da 700,000 ljudi radi na crno ali na sreću ne računaju koliko milijardi evra "gubimo" zbog toga.