Pages

10 June 2009

Hvala novinarima

Skupština je juče donela Zakon o porezu na dohodak po kojem se smanjuje poresko opterećenje autorskih honorara. Opterećenje nije vraćeno skroz na nivo od pre tri meseca, ali je značajno smanjeno u odnosu na trenutno važeće. 

Iako imam razumevanja za Sašin bes, postavljam pitanje - da li je ovo smanjenje poreza nešto što mi treba da pozdravimo? Ja lično svakako pozdravljam, budući da su mi autorski honorari dominantan izvor prihoda. Ali, treba biti svestan jedne činjenice - ovde se radi o veoma značajnoj poreskoj olakšici od koje korist pre svega imaju intelektualci, umetnici, naučnici i, najvažnije, novinari.

Pošto je ovo nazvano "smanjenjem poreza" prirodni instinkt liberala je da kaže - super. Ali, ako bi ovo nazvali "poreskom olakšicom usmerenom ka određenim kategorijama relativno bogatih i bučnih ljudi", reakcija možda treba da bude drugačija. 

Dakle, da li je ovo smanjenje poreza ili subvencija?

Moj stav je da su targetirana smanjivanja poreza bliža subvencionisanju nego smanjenju poreza, jer suštinski obavljaju funkciju subvencije - stavljaju određene politički uticajne grupe ljudi u relativno povlašćen položaj.