Pages

19 June 2011

Kineska kriza

Slaviša je pre nekoliko meseci ovde izneo prognozu sa kojom sam se ja apsolutno slagao, da Kinu sledeće godine čeka finansijska i ekonomska kriza. Kao jedan od ključnih razloga naveo bum nekretnina i infrastrukture izazvan političkim kreditiranjem od strane vlade.

Izgleda da je bio preveliki optimista. Kriza je čini se već počela, pošto je kineska federalna vlada pre nekoliko nedelja izglasala sopstveni bailout u iznosu od preko 460 milijardi dolara (!), čija je svrha upravo da pokrije gubitke ovih političkih investicija - dugove lokalnih samouprava bankama nastale na osnovu loših zajmova banaka kojima je bilo politički naređeno da finansiraju sve te prazne gradove, vozove koji ne voze nikog i aerodrome bez aviona. Ako gledate veličinu kineske ekonomije, ovaj bailout je realno 1.5 puta veći od američkog! Sve veći broj mainstream analitičara se polako budi iz narokze i uviđa da sadašnja putanja kineske ekonomije nije održiva.