Pages

05 July 2013

Predlog za himnu Srbije

Iako za ovaj spot znaju svi poklonici domaće alternative, danas sam shvatio da je ovo idealna nova himna Srbije.