Pages

07 July 2006

Dinar i evro

Ovih dana dok evro raste Narodna banka Srbije ponavlja da se kurs formira tržišno na osnovu ponude i tražnje. E nije tačno. Da je tako onda bi svaka banka ili menjačnica mogla da formira svoj kurs i nestašica evra ili dinara po definiciji ne bi moglo da bude.

Istina je ustvari da Narodna banka saopštava kurs svakog jutra, na osnovu sopstvene procene ponude i tražnje, a da je ona sama glavni igrač na međubankarskom tržištu koji se pojavljuje i kao kupac i kao prodavac dinara i deviza. To nije tržišno, to je veoma dirigovano.