Pages

19 April 2007

Francuski predsednički kandidati i obrazovanje: sve, sve, ali plan...

Na sajtu Liberte Cherie urađena je analiza programskih orijentacija glavnih kandidata na francuskim izborima (22. april). Pokušali su da pronađu zrnce liberalizma u predsedničkim programima. Vrlo deprimirajući rezultati! Iz najliberalnije uzdanice, Bajroa, vrišti socijalizam na sve strane.

Evo priče o obrazovanju.

„Školski plan“ (carte scolaire) predstavlja važnu tačku na agendama. To je rigidni sistem geografskih školskih „parcela“ koji služi kao okvir za upravljanje upisom učenika, brojem odeljenja, zapošljavanjem nastavnika i sl. Upis učenika u škole baziran je striktno na mestu stanovanja roditelja. Da bi se zaobišao sistem, roditelji pribegavaju lažnom prijavljivanju boravka kod rođaka u zoni kojoj željena škola pripada. Ili kupuju stan u poželjnoj zoni, pa cene nekretnina skaču zahvaljujući tome...Naravno da ovo konstantno reprodukuje neverovatno segregirani sistem, koji na feudalan način vezuje učenike za loše škole.

Sarkozi i Le Pen zalažu se za ukidanje Školskog plana, a Segolen Roajal takođe zastupa reformu. Zanimljivo je da se Bajro protivi ukidanju ovog školskog feudalizma, što je u koliziji sa zvaničnom pozicijom liberalne stranke Alternative Liberale, koja ga je podržala. On se zalaže za klasične trećeputaške reforme u pravcu veće pedagoške autonomije škole, stavljanja učenika u fokus itd. Ukratko, mlaćenje slame oko marginalnih stvari.

Na kraju ću pomenuti još nešto vrlo bitno u vezi sa obrazovanjem: Le Pen predlaže sistem finansiranja „po učeniku“, umesto sistema direktnog finansiranja škola. Zar Žan-Mari treba da im kaže?

Konzistentno, nema šta

U današnjem "Blicu" se, pod alarmantnim naslovom "Bez vlade gubimo 280 miliona" piše o upozorenju guvernera NBS da, ako se ne formira vlada, država neće moći da realizuje četiri kredita Svetske banke, u iznosu od 280 miliona dolara.

Naglasak je na reči kredit. Ma koliko povoljni bili (a i nisu, jer nemamo više pun IDA status), ovi krediti se moraju vratiti. Dakle, niti su oni poklon, niti njihova propast znači gubitak poklona. Jednostavno, nećemo se zadužiti. Da li je to dobro ili loše, zavisi samo od konkretne namene tih kredita. Na sajtu Svetske banke se detalji mogu naći, ali je jako teško proceniti da li su predloženi projekti dobri i zaista neophodni.

Međutim, hteo sam da skrenem pažnju na nešto drugo. Upravo su MMF, Svetska banka i NBS sve ovo vreme opravdano skretali pažnju na preveliku javnu potrošnju, na "pregrejanu tražnju" i, usled toga, na opasnost od inflacije. NBS je reagovala restriktivnom monetarnom politikom, kroz otežavanje zaduživanja domaćih firmi i banaka u inostranstvu, putem podizanja obavezne rezerve. Ali, kada se radi o zaduživanju države, odjednom pregrejana tražnja nije problem, nego se čak sa zabrinutošću konstatuje da bi krediti mogli da propadnu.