Pages

01 April 2008

Mlađan po diviziji

Maksim je jedan od prvih, ako ne i prvi, mitraljez koji je koristila srpska vojska u vreme balkanskih ratova. Moja baba je često koristila izraz lupa ko Maksim po diviziji slušajući moga oca kako priča o politici. Verovatno bi isto rekla i da je čula Mlađu danas:

Odlučili smo da dotiramo sa po 2.000 evra svako novotvoreno radno mesto, čime želimo da ohrabrimo strane investitore da ulažu u Srbiju... jer jedan od naših prioriteta jeste svakako što veća zaposlenost...

Već smo pominjali ovu anegdotu ali nije loše da se podsetimo. Milton Fridman je u jednoj od poseta Kini odveden na gradilište gde je veliki broj ljudi kopao lopatama. Na pitanje zašto ne dovedu tešku mašineriju, kineski političar je odgovorio da se ovako upošljava veći broj ljudi. Milton Fridman je predložio da umesto lopata radnicima daju kašike i zaposle još više ljudi. Na ovom absurdnom primeru je jasno da se poklanjanjem novca poreskih obveznika može povećavati zaposlenost ali ne i produktivnost. Koristeći naš primer, Dinkić će nam svima reći koliko će ljudi biti zapošljeno u stranim kompanijama koje će dobiti ove fine subvencije ali niko neće znati koliko će ih ostati nezapošljeno u drugim firmama koje bi novac od poreza (subvencija) potrošile na proširenje svojih poslova.

Ja mislim da je Dinkić negde pročitao priču o Južnoj Koreji (i Tajvanu) koja je subvencionisala strane visokotehnološke kompanije na početku svog razvoja a takođe se bavila i promocijom izvoza, što je i njegov fetiš, pa planira da primeni isti recept i kod nas. Nažalost, to je samo mali deo priče. Koreja je pre svega smanjila svoje carine i nije se bavila protekcionizmom domaćih kompanija. U suštini, slobodna trgovina je najodgovornija za razvoj azijskih tigrova. Curi mi baterija pa ne mogu da elaboriram, ali evo jedan link.

Ja sam Dinkiću pre par nedelja sve oprostio. Sada je vreme da počnem da vodim novu listu.

Nekoliko linkova

Slučajno naletim na sajt izvesnog Branislava Mišića i tamo nađem gomilu zanimljivih tekstova. Posebno pogledajte:

1. Zmaj - Jututunska juhahaha. Zamenite "juhahaha" sa "očuvanje teritorijalnog integriteta" ili sa "evropske integracije" i nekako sve postaje zanimljivije.
2. Sjajni tekstovi Branka Milanovića od pre 15-ak godina.
3. Kako je sve na RTS nazivan NATO za vreme bombardovanja. Odavno nisam video ni čuo reč "soldateska"!

Prioritet

Lider LDP-a rekao je da će ta stranka, ako uđe u vladu, najpre insistirati na formiranju agencije za mlade, koja bi vodila brigu o mladima i rešavala njihove konkretne probleme.

"Tako bismo mogli da menjamo sliku države koja je potpuno neodgovorna prema mladima", rekao je Jovanović.

On je naveo je da bi agencija za mlade morala da bude nezavisna od države, s tim što bi se finansirala iz budžeta.

Čudan neki prioritet. Bolji od Kosova, ali opet čudan. Sad se plašim i da se pregovori oko formiranja vlade ne zagrcnu baš oko ove Agencije.

Kad se već formira, nadam se da će se Agencija rukovoditi Strategijom za mlade, čiji je nacrt već napravljen i sadrži sve karakteristike pravog originalnog fašizma (kad ga već danas pominjemo) koje je moderna levica zadržala: idolizacija mladih (Hitlerjundgen je bila njegova originalna tvorevina), briga o fizičkom i mentalnom stanju stanovništva, posebno mladih, shvatanje da mladi nisu autonomni pojedinci, svako sa sopstvenom slobodnom voljom, nego grupa koja ima odgovornost prema društvu i ulogu u društvu.

Inače, da ne odzvanja tako na fašizam Strategija bi bila bi smešna. Evo uzorka:

Појам „млади“ описује фазу живота између детињства и одраслог доба.


С обзиром на основни критеријум одређења младих – узраст - могуће је издвојити више подгрупа младих зависно од контекста и потребе.


Радио је присутан у животу младих, али највише за слушање музике.

Pustite agencije, neka prioritet bude pravna država. To je ključ liberalizma.
Mir, niski porezi i dobro deljenje pravde. Kad to imaju, mladi će se najbolje snaći sami.

Jedna dobra vest i jedna potpuna besmislica

Ministarstvo za državnu upravu je pripremilo nacrt novog Zakona o matičnim knjigama, po kome će izvodi iz matičnih knjiga moći da se vade u bilo kojoj opštini i važiće neograničeno. To je super. Nikad mi nije bilo jasno zašto se traži izvod mlađi od šest meseci kad apsolutno nijedan podatak ne može da se promeni u međuvremenu.

Međutim, zakonom se takođe "pooštravaju uslovi za vođenje matičnih knjiga, odnosno matičar će morati da ima visoku stručnu spremu društvenog smera, položen državni stručni ispit i ovlašćenje za obavljanje poslova". Besmislica je to što se zakonom precizira nešto što se obično precizira internim aktom o sistematizaciji radnih mesta. Ali, nije to toliko bitno.

Prava besmislica je što se traži od nekoga ko vodi matične knjige da ima završen fakultet i to "društvenog smera". Zašto bi neki sociolog bio bolji matičar od programera, na primer? Šta je to što sam naučio na fakultetu, što je relevantno za posao matičara, a što nisam znao i posle gimnazije?

Janković i Žižek

Slaviša me je pretekao, jer sam upravo hteo da napišem nešto o Žižeku. Narednih dana na Katalaksiji će biti objavljen iz dva dela jedan moj duži tekst koji se bavi dobrim delom i Žižekom. Čovek sebe otvoreno naziva lenjinistom, i zalaže se za ponovnu uspostavu društva konclogora i tajne policije, jer smatra da je to nužno za borbu protiv "kontrarevolucije". Evo kratke ekskluzive, a za dan dva cela stvar na "Katalaksiji":

...." Pri svemu tome se može učiniti čudnim da Žižek, poučen realnim rezultatima lenjinizma i staljinizma u XX veku, svom katastrofom koji su oni doneli, ni jednog trenutka ne postavlja pitanje – a šta ako taj aparat totalitarne sile koji ja miropomažem ne bude ostvario svoju svrhu, ako ne bude mogao ili želeo da realizuje humane ciljeve, već samo da vrši teror, ako markuzeovski rečeno ne bude imao kapaciteta za "vlastito samotranscendiranje u jedno istinski slobodno društvo"? Ali, kako smo nagovestili to je pogrešno postavljeno pitanje. Njega uopšte ne zanima da "humaniste" ubeđuje da će ovaj put biti drukčije. On i ne misli da TREBA da bude drukčije. Žižek veruje da je samo postojanje totalitarne države garancija uspeha revolucije i eshatološke samotranscendencije revolucionarnog terora, ili preciznije, nije ni važno šta će tačno da radi totalitarna država, važno je samo da ona postoji i poziva se na Marksa i Lenjina, a ne Hitlera i Musolinija i imaćemo emancipaciju čovečanstva, jevanđeosku objavu nove političke "blagovesti". Ili još manje, i ne mora da se baš poziva na Marksa i Lenjina, dovoljno je da mrzi Ameriku i kapitalizam i ima nekakvu bradatu gerilu koja puca po šumama ili podmeće eksplozije po zapadnim gradovima. U tekstu "Prava Holivudska levica" Žižek govori o tome kako "Talibani brane Avganistan od američke invazije". U knjizi "Manje ljubavi više mržnje" govori o UČK kao o potencijalno revolucionarnom i emancipatorskom projektu albanskog naroda, koji počinje da propada onda kad stupa u savez sa zapadnim silama koje hoće taj oslobodičaki pokret da stave pod svoju kontrolu, i oduzmu mu svaki "emancipatorski" potencijal. Tako vidimo da uprkos formalnom lenjinizmu Žižek nije neki veliki ideološki čistunac – Talibani i "izvorni" Jašarijev UČK (a ne ovaj dekandentni, obrijani i vesternizovani Čekuov i Tačijev) su takođe u redu, bez obzira na to što se ne bi moglo reći da se odlikuju nekom marksističkom ortodoksnošću. U pozi besprimerne iskrenosti, on kao da otvoreno kaže: "zar ste zaista toliko naivni da mislite da levica ima neki "humani projekat" poboljšanja ili popravljanja sveta. Ma , ne, to su samo prazne mantre korisnih idiota. Naprotiv, od Lenjina do danas, jedini naš projekat jesu moć i vlast. Mi ili Vi." Naravno, istoričar će nas ovde podsetiti da ni ovo odsustvo gadljivosti na doktrinarno sumnjiva savezništva nije novo: to je isto ono Lenjinovo uverenje da se mora podržati svaki antiimperijalni, nacionalistički pokret protiv kapitalističkih sila, pa makar bio i nazadan, samo ako vodi jačanju izgleda boljševičke revolucije.

Žižekovo svođenje "istinske" politike na totalitarno iživljavanje revolucionarnog terora bez smisla, orijentira ili granica, predstavlja zapravo reductio ad apsurdum XX vekovnog pojma politike, koji je dizajnirao Šmit, a preuzeli filozofski radikali i sa levice i sa desnice. Posle jednog veka operacionalizovanja marksističkog eksperimenta, nema više starog progresističkog obećanja superiornih ekonomskih rezultata, nema obećanja raja na zemlji, "svakom prema potrebama" i "stići i prestići Ameriku". Sve je otišlo dođavola, i ostao je samo prazan revolucionarni gest, olinjali, dekadentni cinizam podgojenih zapadnih profesora koji jedino mogu da nam obećaju, teror, konclogore, tajnu policiju i ubijanje – sve ono što su u ime humanizma već slavili i mirpoomazali u XX veku – ali nemaju više da nam daju nikakvo obećanje transcendentalnog smisla tog terora. Ostaje jedino strast za uništavanjem i rušenjem postojećeg sveta, ali bez eshatološkog i kvazireligijskog apendiksa otpimisitčke ideologije progresa. To je lukačevski marksizam bez proletarijata, kako se Kolakovski izrazio o sličnoj totalitarnoj viziji Herberta Markuzea. U Žižekovom slučaju, to je pre markuzeovski nihilizam bez radikalnih studenata i seljaka analfabeta iz azijskih i južnoameričkih džungli (osim Talibana i Jašarijevog UČK kao te neke uzdanice nove politizacije, ali bez mnogo elana i upornosti). To je prazan verbalni performans profesora filozofije koji ponavlja stare mantre, rešen da im ostane veran, ali bez ikakvog političkog konteksta u kome bi one mogle da imaju smisla. ..."


P.S U jednom filmu Žižek kaže kako je bio ponosan na svog sina kad ga je ovaj pitao kako da u jednoj igrici inscenira da je neki avion koji je on oborio pao kao posledica kvara. "Znao sam, biće dobar staljinista od njega", i dodaje da to pokazuje da klinac odrasta. To me podsetilo na Lisjena Goldmana koji je primetio da je njegov sin počeo da odrasta kad ej kao trinaestogodišnjak bacio ciglu u neki izlog za vreme studentskih demonstracija u Parizu 1968.

Update: evo teksta.

Ko su pravi fašisti?

Sa bloga Dušana Maljkovića o Žižeku:

"Ne mislim tu samo na istorijsku popustljivost spram Hitlera sve do kasnih tridesetih, već pre na vezu kapitalizma i nacizma - koliko je dakle, marksistički mišljeno, nacizam forma najreakcionarnijeg imperijalizma, odgovor na duboku ekonomsku recesiju Nemačke dvadesetih godina prošlog veka? Taj problem ostaje i dalje slepa mrlja svakog promišljanja nacizma iz liberalne perspektive. Zbog toga, ponovo moramo da podsetimo na Horkhajmerovo upozorenje: 'Ko neće da govori o kapitalizmu, trebalo bi da ćuti o fašizmu'."

Uh. Jedna od najvećih pobeda intelektualne levice je što ne samo da su uspeli da sa sebe skinu odgovornost za fašizam, nego i da ga prikače svom direktnom protivniku, liberalnom kapitalizmu. Fašizam je, naime, nesumnjivo socijalistički pokret. To je nekada bilo sasvim jasno. Musolini je pre nego što je osnovao Fašističku bio vodeći član Socijalističke partije i po sopstvenim rečima ostao je socijalista do kraja. On to nije video kao suprotnost. Nacisti su se naravno zvali Nacional-socijalistička radnička partija - može li biti jasnije od toga?

Jedini dokaz koji se obično navodi za povezanost fašizma i nacizma sa kapitalizmom je Hitlerova saradnja sa nemačkim krupnim biznisom. To je tačno -- ali još važnije od toga je da su firme počele sarađivati sa njim tek kada je Hitler pobedio. Naci partija se sve do dolaska na vlast finansirala iz malih donacija. Nacisti su, kao i socijalisti, klasična grassroots partija, a ne projekat kapitalista. Biznis je bio protiv Hitlera sve dok nije došao na vlast i o tome postoje dosta pouzdani podaci. Podržali su ga jedino onda kada više nisu imali gde -- kad je postao diktator.

Iz ugla liberala socijalizam i fašizam su sestrinski pokreti. Između njih nema suštinske razlike. Oba su kolektivistička i totalitarna, a pitanje je samo u temi, lajtmotivu i u manjini koju su izabrali da terorišu. Evo nekih isečaka iz partijskog programa Naci partije, iz kojeg se to možda najbolje vidi. Po tačkama:

11. Ukidanje dohotka nezarađenog radom. Ukidanje rentijerskog ropstva.
13. Zahtevamo nacionalizaciju svih firmi koje su se obogatile zahvaljujći (I svetskom) ratu.
14. Zahtevamo podelu profita teške industrije.
15. Zahtevamo proširanje socijalnog osiguranja za starije.
20. Država treba da bude odgovorna za celokupni obrazovni program...
21. Država treba da brine o javnom zdravlju, zaštiti maje i deteta, zabrani dečjeg rada

Zar ovo nije dovoljno? Na čije programe danas vam ovo liči? Mnoge od ovih tekovina fašizma i nacizma su i danas u programima socijal-demokratskih partija. Kako su samo uspeli da ne samo skinu odgovornost sa sebe nego i da je prebace na liberale i kapitalizam već samo tridesetak godina protiv rata. Veliki je poraz liberalnih intelektualaca što su dozvolili da se ovakve stvari, protivne osnovnim i opšte poznatim činjenicama, i dalje slobodno provlače i perpetuiraju.

Opet pljačka

Nekim ljudima stvarno ne možeš nikako da ugodiš. Održi se tender za Geneksovu imovinu u Beogradu, dođu velike svetske firme u konzorcijumu sa domaćim tajkunima, cena skoči za više od 50% i opet ne valja.

Jedna od vođa sindikata kaže: "Vrednost ove imovine je desetostruko veća, o čemu svedoči i da je svojevremeno jedan kupac iz Dubaija nudio oko 800 miliona evra. Zgrade niču, a „Geneksovi" radnici ne dobijaju ništa. Idemo do Suda za ljudska prava u Strazburu, ovo je pljačka „Geneksovog" kapitala." Komentatori na B92 takođe nisu oduševljeni.

Mišković je takav kakav je, ni ja nemam ni jedan razlog da mi bude simpatičan. Ali, nemam ni jedan razlog da sumnjam da je sada pošteno pobedio.