Pages

03 April 2007

Warfare ili Welfare State?

Milion puta smo mogli čuti o galopiranju vojnih izdataka u Americi, kao i o tome da je "rekordni" (u stvari duplo ili bar za trećinu manji kao % od GDP nego u Italiji i Francuskoj) budžetski deficit izazvan ulgavnom povećanjem izdataka za vojsku i ratove u Iraku i Avganistanu.


Ovde je odlična analiza kretanja vojnih izdataka u Americi. Ispada da su oni kao procenat GDP bili 10 puta veći za vreme Hladnog rata nego danas, a da su danas jednaki zbiru izdataka za alkohol, duvan, kozmetiku i restorane! Na sledećoj slici je kretanje vojnih izdataka kao procenat GDP tokom poslednjih decenija u Americi:Dakle, poslednjih godina, nema nikakvog povećanja učešća vojnog budžeta u ukupnoj državnoj potrošnji. Odakle onda potiče ukupni porast potrošnje koji je očigledan u američkom federalnom budžetu?

Jasno, iz porasta ne-vojnih izdataka. Vojna izdvajanja su rasla 48% od 2001-2006, dok su samo četiri grupe izdataka za socijalnu pomoć porasli 22%, a sam Medicaid 33%, obrazovanje čak 129%, za istraživanja i regulaciju zdravstva 46%, za regionalni razvoj preko 300%! Pri svemu tome udeo vojne potrošnje u ukupnoj se minimalno promenio poslednjih godina, uglavnom zbog finansiranja rata u Iraku, ali je još uvek niži od udela vojnih izdataka u prvih nekoliko godina Klintonove administracije (dakle, periodu mira)!

Projekcije Bušove amdinsitracije za vojni bužet naredne četiri godine jeste da se on u periodu 2009-2012 realno smanji, dok bi ne-vojni izdaci nastavili da vrtoglavo rastu. Po srednjim projekcijama rasta budžetskih programa od 2005-2050 GDP bi mogao da poraste oko 72% dok bi Social security, Medicare i Medicade porasli redom 147%, 331% i 166%. Ako pogledamo rast pork barel investicija, odnosno raznih subvencija, dotacija, transfera interesnim grupama itd, one su porasle sa 21 milijarde 2001 na 29 milijardi 2006, skoro za trećinu.

Dakle, podaci jasno govore da državna potrošnja u Americi raste ali to nije primarno vojna, nego potrošnja vezana za razne programe preraspodele dohotka. I dok je očigledno tačno da su sadašnji republikanci partija koja stvara veliku državu, isto tako je jasno da oni ne sprovode nikakvu ekspanziju vojnih izdataka. Bušova Amerika nije warfare state nego welfare state.