Pages

08 July 2011

Recikliranje i profit

Ministar Dulić tvrdi da 40-50% otpada na deponijama ima ekonomsku vrednost i zbog toga iz budžeta plaća otvaranje centara za recikliranje. Ja se u otpad slabo razumem ali dobro znam jednu ekonomsku zakonitost -- da je recikliranje otpada ekonomski svrsishodno, da taj otpad zaista ima ekonomsku vrednost, od toga bi se mogao napraviti profit i privatne firme ili pojedinci bi tu priliku iskoristili. To se, uostalom, sa nekim vrstama otpada uveliko i radi. Ali ako država pored toga treba da organizuje i dodatno recikliranje otpada, to nam govori da je takva aktivnost ekonomski neto gubitak.

Pogledajte ovu Penn & Teller epizodu o recikliranju, kao i legendarni članak iz NY Timesa "Recikliranje je otpad".