Pages

08 June 2012

Samo program je bitan

Slavica Đukić Dejanović:

Niko u SPS nijednog momenta nije pominjao interesovanja za resore.

Onda, par redova ispod:

Govorili smo i o tome koje bih resore u Vladi mogla da radim. Na primer, da vodim Ministarstvo zdravlja.