Pages

20 June 2012

Demsetzova prezentacija

Ne nekoj ekonomskoj konferenciji. Apstrakt njegovog rada koji je predstavio:

Transaction cost is broadly used to explain why firms exist, why markets may be inefficient, and why gridlocks occur. I believe such explanations are in error; and I will tell you why.

Ova teorija je uticala na mnoge značajne teoretičare, uključujući i ovog mlađeg predstavnika austrijske škole koji je koristio Demsetzovu analizu da bi kritikovao Misesovu i Rothbardovu pogrešnu, Coaseovsku teoriju firme koja kaže da je firma neki centralno-planski instrument popravljanja tržišne greške.

Ovde je najvažniji, pionirski rad koji je Demsetz, koautorski sa Armenom Alchianom, objavio 1971 na ovu temu i koji kaže da je firma dobrovoljna, recipročna tržišna institucija, a ne planska hijerarhijska "organizacija" za smanjivanje "transkacionih troškova" koje nameće tržište. Ako niste pročitali do sada, čitajte obavezno. Tekst je klasik. I kao i svi veliki umovi, Demsetz i Alchian pišu jasno, ne gnjave suvišnim matematičkim detaljima, i na zamajavaju čitaoca žargonom.