Pages

02 September 2006

NIP

Nije novo da vlade koriste javnu potrošnju za predizbornu promociju, ali zanimljivo je kako je Dinkić uspeo da Nacionalni investicioni plan prisvoji skoro samo za sebe. Valjda je uspeo da ubedi ostale u vladi da je njegov posao kao ministra finansija da ne samo obračunava nego i raspoređuje tolike pare. A radi se o preko 7% GDP-ja zemlje. Evo na koju adresu se na sajtu NIP možete obratiti za «predloge projekata, primedbe, pitanja i sugestije u vezi sa NIP-om»: dinkicinvesticioniplan@mfin.sr.gov.yu