Pages

09 July 2012

Nestašica

Pogledajte razgovor na temu nestašice lekova u Srbiji. Predstavnica države (Fonda RFZO) kaže:

РФЗО заједно са осталим институцијама, као што су Министарство здравља и Агенција за лекове, а с друге стране носиоцима дозволе за лекове, редовно прате несташице и њих спорадично има. Најчешће су разлози обнова дозволе за регистрацију где Агенција за лекове мало спорије издаје решења. Несташице се јављају и због варијација у вези с добијањем дозволе за промет лека на тржишту, а могући су и проблеми са увозом. РФЗО је у сталној комуникацији с носиоцима дозволе за лекове и покушава да, уколико дође до проблематичне несташице лека који нема замену, заједно с Министарством здравља, превазиђе несташицу. На пример, имамо несташицу „бруфен” сирупа, која је наступила због измене носиоца дозволе, с компаније „Галеника” на „Абот”. Лека компаније „Абот” има на тржишту, али није одобрена цена медикамента, па је РФЗО превазишао проблем стављањем лека „парацетамол” сирупа, као адекватне терапијске замене. Добар пример превазилажења несташице јесте договор да се набави лек компаније „Рош” која је имала, паралелно с „Галеником”, на листи лек „мадопар” и да се спроведе поступак хитног увоза овог лека за потребе осигураника. Очекује се да ће овај лек до краја недеље бити у апотекама. Биле су несташице „лоразепама”. Имамо информацију да ће до средине месеца бити и он доступан на тржишту.

Da li možete da se stavite u kožu nekoga ko je teško bolestan i ko ne može da nađe lek jer "Agencija za lekove malo sporije izdaje rešenja", "postoje varijacije u vezi sa dobijanjem dozvole za promet leka na tržištu", "nastupili su problemi zbog izmene nosioca dozvole" ili zato što "nije odobrena cena medikamenta"? Ko ima para, može da ode u Bosnu, Crnu Goru, Makedoniju, pa da kupi lek tamo. Ko ne može? Pa, šta da mu radimo, neka se snađe nekako...

To je cena humanosti i solidarnosti, koje su temeljne vrednosti postojećeg sistema.