Pages

08 February 2012

Šta naša država u tom pogledu može da učini?

Hteo bih da je zamolim da ništa ne čini.

To je Boris Begović u Politici.

Inače članak skreće pažnju na važnu stvar -- da će zbog regulatornih zahteva za dodatnom kapitalizacijom evropske banke morati da smanje plasmane u istočnoevropske zemlje. Ovo nije smanjenje izazvano finansijskom krizom, nego dodatno smanjenje zbog nove regulacije. Bazel III je podigao zahteve kapitalne adekvatnosti i banke sada, pored svega što se u evrozoni dešava, pored neizvesnosti oko vrednosti državnih obveznica koje poseduju, moraju još i da nađu načina da prikupe dodatni kapital da bi zadovoljile regulatorne standarde. To jest, ili da prikupe kapital ili da smanje plasmane, da bi održale proporciju zahtevanu regulacijom.