Pages

18 October 2008

Neželjene posledice

Nemoguće ih je predvideti i uvek pogode planere gde se najmanje nadaju.

Šta je bila posledica prohibicije alkohola u Americi 1920-ih, znamo. A manje je poznat slučaj iz SSSR-a. Ovaj tekst kaže da kada je Gorbačov počeo da drastično podiže porez, sprečava prodaju i zatvara prodavnice alkohola:

Sa polica su odmah nestali šećer, brašno, aftershave losioni i tečnost za čišćenje prozora. ... Na kraju je između 13 i 25 hiljada ljudi umrlo trovanjem od nepravilno samoproizvedenog alkohola.

Prokopijević o krizi II

U prethodnom postu o komentarima srpskih liberala o krizi, napisao sam da ni Mijatović ni Prokpijević ne komentarišu ulogu FM i FM, kao ni monetarnu politiku.

Na Katalaksiji imate jedan mnogo duži Prokopijevićev tekst koji se detaljno bavi i monetarnom politikom, i ulogom FM i FM i CRA i raznim drugim elementima krize, ali čak i nekim teorijskim pitanjima i poređenjem ove krize sa Velikom Depresijom. Meni je posebno zanimljiva analiza monetarnog faktora koja je bazično saglasna sa onom koju sam pohvalio kod Gligorova, samo što mislim da je Prokopijevićeva "medicina" mnogo logičnija za takvu dijagnozu. Evo sažetka celog teksta:

Ove krize teško da bi bilo da je država svojom regulaciom nije stvorila. Ona to nije uradila direktno, već indirektno, preko sistema podsticaja, kojim je kanalisala ponašanje poslovnih aktera. Da država nije terala banke da ulažu u nestandardne kredite, krize ne bi bilo. Da država nije emitovala više novca, teško da bi balon dosegao ove razmere. Da država preko F & F nije garantovala kredite, to ne bi dovelo do širenja moralnog hazarda i negativne selekcije. Konačno, da država sada ne pokušava da plati deo ceha, svi bismo naučili jednu važnu lekciju. Ovako, stvara se scena da sličnu grešku ponovimo u nekoj drugoj situaciji i u nekom drugom vremenu."