Pages

29 December 2011

Elastičnost

Mislim da je u najboljem interesu trgovaca da neto trgovinske marže za osnovne životne namirnice ne budu veće od 10 procenata jer će to da podigne tražnju i omogući da ljudi kupuju više i da na osnovu obima prometa i trgovine zarađuju više.Očigledno se radi o čoveku sjajnog intelekta, koji ne samo da posao trgovine poznaje bolje od trgovaca (pa se oseća pozvanim da im svojim savetima pomogne), već se radi i o ekonomskom geniju, koji narušava sve ukorenjene dogme o elastičnosti tražnje. Recimo, ministru Petroviću je sasvim jasno (za razliku od nas dogmatskih neoklasičara) da ako se hlebu smanji cena za 50%, da će se prodati duplo više hleba. 

Naravno, šalu na stranu, istina je potpuno drugačija. Ako trgovac zaračunava maržu od 20%, a sada je primoran da zaračuna maksimalno 10%, cena proizvoda će pasti samo za 10%. To znači da čak i ako je ministar u pravu, pa se ne radi o proizvodima sa neelastičnom tražnjom (već je elastičnost recimo jedinična), prodaja može da se poveća samo za tih 10%. Po osnovu tog dodatnog prometa, trgovac zarađuje dodatnih 1%. Dakle, umesto 20% ukupne zarade imaće 11%. Potrebne su zaista nenormalne pretpostavke o elastičnosti (koeficijent elastičnosti od 10 i više) da bi trgovci imali interes da ovako nešto urade. Ali, naravno da sve vreme znamo da trgovcima ovakvo obaranje marži nije u interesu. Da im jeste u interesu, oborili bi marže odavno.

Evo još jednog razloga zašto ne treba ovo raditi sa maržama. U narednoj tabeli se nalaze indeksi za različite privredne grane (dobio sam mejlom, zasnovano na podacima RZS). Indeks je u odnosu na isti mesec 2010. godine.


Ind.
Građ.
Trg.
Turizam
Saobr. i kom.
Остали
Jan 11
105.2
97.7
102.6
109.1
105.8
102.1
Feb 11
109.8
97.8
102.3
107.5
110.6
102.0
Mar 11
106.7
101.9
94.1
103.3
107.8
101.7
Apr 11
100.6
108.6
95.7
102.4
104.1
101.5
Maj 11
108.5
110.8
93.9
105.7
105.7
101.2
Jun 11
105.1
111.1
94.9
105.0
105.6
101.1
Jul 11
97.0
110.1
92.3
101.7
105.7
101.1
Avg 11
100.9
109.2
94.2
102.2
107.5
101.2
Sep 11
99.4
108.4
91.2
99.6
105.6
99.9
Okt 11
101.4
107.2
95.8
98.4
106.2
99.6
Nov 11
102.8
107.3
94.4
98.7
105.6
99.6


Dakle, trgovina jako loše stoji. Poslednje što im treba je ovakav potez. Takođe, po podacima Ankete o radnoj snazi, u sektoru trgovine radi skoro 14% zaposlenih. 

Zlatousti

Superministar se danas bavi prosvetljivanjem. Doneo je odluku koja je, na liniji njegovih drugih odluka iz repertoara Mirka Marjanovića i nekih ranijih nadriekonomista Titovog doba. To je valjda doprinos nacionalnom pomirenju. Ono što je ružno je cinizam gde on objašnjava trgovcima da će manje marže podstaći veću tražnju i da će malotrgovina zarađivati više. Kao da naše malotrgovine vode kompletni retardi koji ne mogu da uoče takve gvozdene zakonitosti koje se ne pojavljuju igde osim u Demagostanu.

Mene kopka jedno drugo pitanje: Da li je ministar Zlatousti našao načina, ne samo da poveća standard građanima, podigne zarade maloprodaje, nego i da reši već uočenu pojavu da Srbi jedu barem 10 puta više od drugih naroda u okruženju i tako potpiruju inflaciju? Kako mi se čini, ja mogu da nastavim da jedem lopatom i da inflacija bude niska. I Šoškić nam daje iste prognoze, pa će biti da sam u pravu.