Pages

27 February 2007

Hong Kong

Ni Sir Cowperthwaite nije odoleo stambenim subvencijama.

Pitanje

Subvencionisane kredite za stanove do sada je uzelo dve i po hiljade građana. Od osam miliona. Pitanje za domaći zadatak kritičarima neoliberalnog fundamentalizma i zagovornicima socijalne opcije, koji su ovoj inicijativi aplaudirali:

Šta mislite, da li ovih 2.5 hiljade ili 0.03% građana pripada najsiromašnijem ili najbogatijem sloju?

Izdvajamo

Vladimir Gligorov:
Kada je reč o kandidatu Vojislavu Koštunici, malo se zna o njegovom ekonomskom programu. U novinama se mogla zapaziti izjava u vezi sa finansiranjem javne potrošnje, koja se svodi na: "Naći će se rešenje". Sve ostale izjave se odnose na Kosovo, gde se strategija svodi na to da propadne plan Martija Ahtisarija. Posle ćemo da tražimo rešenje. Kandidat Božidar Đelić kaže da ima već hiljadu strana o tome šta će da čini njegova vlada. To znači da nema program.