Pages

10 November 2009

Zid ka unutra

B92 prenosi zanimljiv tekst o preostalim "Berlinskim zidovima" u svetu.

Međutim, iako je tekst zanimljiv, poenta teksta uopšte nije na mestu. Svi ovi zidovi su napravljeni kako bi se sprečio DOLAZAK stranaca. Originalni Berlinski zid je napravljen da bi se sprečio ODLAZAK domaćih građana.

Razlika je ogromna.

Svaka kuća ima ogradu kako bi se otežao ulazak nezvanih gostiju. A samo izuzetno okrutan čovek drži svoju porodicu pod ključem i ne da im da izađu. Reći da se u oba slučaja radi o "prepreci slobodnom kretanju" je faktički tačno, ali potpuno promašuje suštinu.