Pages

10 May 2010

Leferova kriva

Dočekali smo da vidimo kako teorija odgovara praksi. Naravno, nisu se vlasti u Srbiji setile da snize poreze, ali su pokazale kako lakomost dovodi do kontraproduktivnih efekata. Promet naftnih derivata, koji su politikom 4 dl vožnje i 6 dl države učinjeni ekstremno skupim, pao je toliko da je uprkos velikim procentualnim zahvatanjima, apsolutni prihod države značajno opao. Naravno, nema želje da se smanje rashodi, nego se žele kazniti "Vlasi koji su se dosetili" TNG.

Šta je još interesantno. Prvo, odjednom ni reči o ekologiji. Valjda smo je ispucali za ovu godinu novim taksama na kupovinu bele tehnike, računara i sl, a da ne pričamo o reciklaži starih Zastavinih modela. Drugo, kako da ove godine poskupljenja nafte ne potpiruju inflaciju tako snažno kao što je to bio slučaj 2007-2008 i to samo u Srbiji?

Sve u svemu mnogo pitanja iz Zone sumraka ekonomske demagogije.