Pages

24 April 2007

Samoubistvo

Velja kaže da DSS-NS koalicija treba da "postigne dil sa radikalima da napravimo manjnsku vladu." Ta vlada bi bila oročena do kraja godine, a onda bi se održali izbori na svim nivoima.

Da sam na Tadićevom mestu odmah bih prihvatio taj predlog. To bi značilo brisanje DSS-a sa političke mape do kraja godine i 15% novih glasača za DS na tim narednim izborima.

Značaj ljudskih prava

U zanimljivom editorijalu u WSJ Eric Posner zaključuje kako poštovanje ljudskih prava (medjunarodnih konvencija) ne utiče na ekonomski razvoj i predvidja im bledu budućnost.

Sa druge strane Lorenz Blume i Stefan Voigt u svojoj studiji o ekonomskim efektima ljudskih prava zaključuju da poštovanje ljudska prava (doduše ne i potpisivanje medjunarodnih konvencija) utiče pozitivno na investicije a samim tim i na ekonomski razvoj.

Ima smisla, ja bih pre uložio u zemlju u koja ima razvijenija ljudska (gradjanska) prava. Možda bi i Singapur bio još uspešniji da ima veće političke slobode.