Pages

24 February 2010

Dekret o ukusu

I komentator Spider Jerusalem šalje link iz Politike:

"Kvalitet vina najbolje čuva staklena ambalaža i pravilnicima na kojima radimo biće propisano da vino može da se prodaje samo u takvoj ambalaži. Nemci čak i senf pakuju u staklenim posudama, pa je jasno da taj materijal najbolje čuva ukus i kvalitet – kaže Svetlana Nol, načelnica Odeljenja poljoprivredne inspekcije za alkoholna i bezalkoholna pića."

A posao države je da čuva kvalitet i ukus?

Da su se pozvali na bezbednost ne bih im verovao ali bih razumeo -- ali zabrana pakovanja zato što je manje ukusno?

Ovo inače spada u grupu antisocijalnih mera velike države. Zabranimo jeftinije da bi se bolje prodavalo skuplje.

Novinari gde ste? Socijalisti? Ustavni sude?

Najzad i regulacija bureka

Komentator Dane šalje link sa obaveštenjem da Ministarstvo poljoprivrede konačno uvodi red i na tržište bureka -- od ove neoliberalne anarhije se do sada se nije moglo normalno doručkovati.

"Pošto varijanta sa sirom ili mesom sadrži namirnice i životinjskog i biljnog porekla, što je zbunilo zakonodavce, donosi se nov propis o ovom pekarskom proizvodu", objašnjava Politika.

Procurelo je i nekoliko detalja iz novog pravilnika, kao što je precizna definicija bureka:

"Pod nazivom „burek pita” može da se prodaje samo pekarski proizvod od pšeničnog brašna tipa 500, masnoće i vode, uz dodatak mlevenog mesa, sira, voća ili povrća. Burek pita s mesom mora da sadrži najmanje 20 odsto mlevenog mesa, burek pita sa sirom 20 odsto sira, a burek pita s voćem ili povrćem najmanje deset odsto voća ili povrća u odnosu na ukupnu količinu korišćenog brašna – objašnjavaju u Generalnom inspektoratu."

A stalo se na put i nekompetentnosti pekara:

"proizvodnjom bureka morati da rukovodi osoba koja ima završenu najmanje srednju školu u trajanju od tri godine."