Pages

24 December 2008

Ratel te tuži, Ratel ti sudi

Ratel je odlučio da izda dozvole VOIP operaterima. Komentatori na B92 više manje jednoglasno kažu hvala. Ja nisam toliko oduševljen. Naime Ratel će izdati ukupno 10 dozvola odnosno po pet za povezivanje sa telekomunikacionim mrežama u inostranstvu i za korišćenje telekomunikacionih mreža. Nisam tehničar ali zanima me zašto samo po pet? Zašto ne 3, 7 ili 50? Na osnovu čega su zaključili da je pet magični broj?

Ograničavanjem broja dozvola ograničavaju konkurenciju a veća konkurencija znači bolju uslugu. Zar nije bilo logično da Ratel propiše uslove i sve kompanije koje ih ispune mogu da se bave pružanjem ovih usluga? Ne, rukovodstvo Ratela smatra da je Srbiji dovoljno po pet operatera isto kao što je propisano i da manje od 10 televizija može da emituje program. Kvote kod nacionalnih frekvencija su bar pravdali nekim nazovi tehničkim razlozima. Ovde ni to ne spominju. Samo kažu dosta vam je pet.

Ograničavajući pristup VOIP tržištu Ratel takođe otvara prostor za korupciju. Zainteresovanim kompanijama će biti u interesu da "pomognu" državnim organima da donesu moralnu odluku o tome ko zaslužuje dozvolu a ko ne.

U nastojanju da opravdaju svrhu sopstvenog postojanja Ratel, kao i sve državne agencije i to ne samo u Srbiji, propisuju pravila koja njihovu birokratsku ekspertizu čine nezamenjivom. Kakva je to podela zakonodavne i izvršne vlasti kada Ratel propisuje uslove a onda ih sam i sprovodi? Povrh svega imaju i elemente sudske vlasti pošto sami procenjuju kako se sprovode pravila i kažnjavaju prestupnike. Sve tri poluge vlasti u samo jednoj fotelji. Što bi Milosavljević rekao, Bog koji zemljom hodi. Bilo bi logičnije, iako ne idealno, da se zakonom propišu pravila a da ih Ratel onda samo sprovodi. U slučaju kršenja istih Ratel bi mogao da tuži prestupnike sudu a nikako da sami presuđuju i kažnjavaju. Ako se odluče i da procenjuju zbog tehničke ekspertize onda bar samo kažnjavanje treba ostaviti sudu.

Generalno, VOIP operateri bi trebalo da tuže Ratel jer izdavanjem kvota protivustavno ograničava pravo na rad. Mada, ako nam istorija nešto govori, to je da su agencije u Srbiji iznad zakona. Kada je Vrhovni sud ukinuo neko rešenje Radiodifuzne agencije oni su samo ponovo doneli iste odluke uz opasku da se sud ne razume u njihov posao.

Glasanje za TR i NTR

Danas počinje glasanje za TR i NTR 2008. Pravila glasanja su u ovde. Glasanje će biti moguće do ponoći 30. decembra a rezultate ćemo objaviti narednog dana. Glasajte ovde.