Pages

18 April 2008

Svinjarija

Kanadska vlada će stočarima platiti 50 miliona dolara da nekomercijalno zakolju 150,000 svinja. Logika je da će to smanjiti ukupno svinjsko krdo za 10%, takvim smanjenjem ponude porašće cene, što će onda ovu granu stočarstva dići na noge. Briljantno.

Država dakle koristi pare poreskih obveznika da uništi krdo svinja (samo jedan deo će biti upotrebljen za dobrotvorne svrhe i životinjsku hranu), sa ciljem da tim istim poreskim obveznicima podigne cene koje plaćaju. I to se onda zove podrška domaćoj industriji.