Pages

01 November 2007

Ekonomske mogućnosti građana

Đelić je rekao da će vlada u narednih nekoliko nedelja ispitati da li su namirnice i druga roba široke potrošnje u Srbiji preskupi, ili cene odgovaraju onima u regionu i ekonomskim mogućnostima građana.
1) Kako se to utvrđuje?
2) Šta se dešava ako se utvrdi da cene ne odgovaraju ekonomskim mogućnostima građana?

Podela akcija

"Dodatnih 15 posto akcija EPS bilo bi besplatno podeljeno svim punoletnim građanima, s mogućnošću da njima trguju tek nakon uspostavljanja realne cene" kaže Dinkić. Ja sam mislio da je realna cena ona oko koje se slože i kupac i prodavac, odnosno cena koju odredi tržište. Komunističke države su verovale da njihove vlade i komisije mogu da procene realni nivo cena. Videli smo kako se to završilo.

U ovom slučaju to znači da će komisija zabraniti (usput, gotovo nemoguće sprovesti) građanima da prodaju akcije dok one malo ne poskupe na berzi. Mada, veća ponuda akcija, pošto vlada da zeleno svetlo za prodaju, bi posledično mogla da obori cene istih. Takođe, Dinkić zanemaruje sadašnju vrednost novca, možda bi nekim građanima danas više značilo 300 evra nego 500 evra za godinu dana. I konačno, ovom merom uskraćuje građanima pravo da raspolažu svojom imovinom. Kao kada bi vam deda poklonio pola njive pod uslovom da je obrađujete.

Podela akcija građanima je sjajan i dugo čekani potez. Sa druge strane Dinkić bi trebalo da ima poverenja u građane da će sami najbolje odlučiti šta da rade sa svojom imovinom a ne da ih tretira kao decu i da im otvara "trust" fondove. Šta god da odluče građani će sami snositi posledice svog "neznanja".