Pages

28 January 2014

Sistematizacija - poslednje utočište....

Krstić objašnjava zašto je pogrešno protumačen da je više novih ljudi zaposleno nego što se prethodno mislilo a i za ovo malo što je zaposleno ima originalno objašnjenje:  radna mesta na kojima je zaposleno tih 3.000 ljudi, "nisu nužno nova, već su postojala po sistematizaciji, pa su popunjena".

Sistematizacija je klasičan izgovor - prva stvar koju direktori/ministri urade je naprave novu sistematizaciju po kojoj im uvek fali ljudi, pa kada zaposle gomilu uvek se pozivaju na originalni plan po kome su trebali da zaposle gomilu^2. Zamrzavanje zapošljavanja ne znači zapošljavanje samo po sistematizaciji i nije tako predstavljano pre par meseci kada je zamrzavanje zapošljavanja najavljeno.