Pages

03 June 2010

Pripreme za Svetsko

Preporučujem ovaj blog koji se bavi fudbalskom taktikom i ovih dana analizira jednu po jednu reprezentaciju na Svetskom prvenstvu. Bavi se uglavnom taktikom i formacijom timova, ali bude i po neko "dublje" objašnjenje, recimo zašto Holandija ne uspeva na velikim takmičenjima: "zbog istorjiski ukorenjene demokratije, individualizma i odbojnosti prema autoritetu". Valjda ne slušaju trenera.