Pages

01 May 2009

Spasavanje ugroženih vrsta

Danas piše:

Uvodi se krivično delo ubistva sudije, tužioca, advokata, policajca, ali i novinara, profesora, lekara, a pooštrava se kazna za ubistvo najviših predstavnika vlasti - predsednika države, predsednika parlamenta, premijera, predsednika Ustavnog suda, predsednika Vrhovnog suda i republičkog javnog tužioca.

Kao posao od javnog značaja smatra se obavljanje profesije ili dužnosti koja ima povećani rizik za vlastitu sigurnost, a odnosi se sudije, tužioce, advokate, veštake i policajce, ali i novinare na dužnosti, lekare, profesore, taksiste, vozače u gradskom prevozu. Za ubistvo osoba koje se bave poslovima od javnog značaja zaprećena je kazna od 10, 30 ili 40 godina zatvora. Najviša kazna predviđena je i za ubistvo najviših predstavnika vlasti.

Neki su definitivno jednakiji od ostalih. Ko mi je kriv kad se ne bavim nečim opasnim... Na primer, profesurom.

Baš me zanima obrazloženje za posebnu zaštitu vozača u gradskom saobraćaju u odnosu na kolege koje voze u međugradskom saobraćaju.

Španski model privatizacije

Prošle nedelje je neko iz uprave zvezde pozvao Ceptera da uloži veliki novac u klub a između redova je moglo da se pročita da mu nude mesto predsednika kluba. Cepter im je samo ponovio: Ne pada mi na pamet da na „Marakanu" dolazim kao predsednik, pa da ne znam u šta ulažem novac. Mogu da dođem kao vlasnik, kada bude donet zakon, ili eventualno kao generalni sponzor. Povrh toga sada im je održao i ECON 101 lekciju: Sistem svačije i ničije je odavno prevaziđen. To je u stvari ničije.