Pages

28 September 2011

Maksim

Evropski & moderni Nikolić me podsetio na svoje korene. Ovo je lupetanje bez granica koje ga istinski kvalifikuje ze buduću veliku koaliciju. 100 milijardi evra investicija je za one koji ne znaju brojke mnogo više od svih investicija koje su stigle u Srbiju u poslednjih 11 godina, 20 puta veća suma od 1000 evra od akcija p.c, dva puta veće od godišnjeg BDP Srbije.

E sad, ako se Nikoliću može oprostiti što nema blage veze sa ekonomijom, a ne razume je ni intuitivno, za ovoga drugog šampiona nema opravdanja. Sreća je što neće ni imati priliku da nam demonstrira svoje ideje u praksi. Ipak da napravim kratak siže novih ekonomskih dostignuća - država treba da se zaduži kod tačno određene zemlje da bi investirala u privredu preko svoje kvazi-banke i to u preduzeća koja su na ivici stečaja. Jedino mi je otužno kada uporedim ovo i ono što je nekada zastupao Cvetičanin.