Pages

31 August 2011

Pogledajte semafor

Pogledajte vrlo zanimljivo poređenje srpskog i bosanskog monetarnog sistema, koje je na Katalaksiji objavio Marko Đogo (koji ima i svoj blog).

Ukratko, poredio je brojne naše i bosanske pokazatelje i došao do rezultata da su nas Bosanci deklasirali sa 8:1 (gore nego Mančester - Arsenal). Evo semafora, a za detaljno obrazloženje svakog od pokazatelja, pogledajte članak.


cSrbijaBosna
1. Stabilnost cena01
2. Stabilnost nominalnog deviznog kursa01
3. Kretanje realnog deviznog kursa01
4. Uticaj monetarnog sistema na fiskalnu disciplinu01
5. Uticaj kursa na stabilnost finansijskog sistemaizjednačenoizjednačeno
6. Podložnost špekulativnim udarima01
7. Uticaj poverenja na rast štednje01
8. Kapital banaka10
9. Podsticajna inflacijaizjednačenoizjednačeno
10. Devizne rezerve i inflacija01
11. Devizne rezerve i nelikvidnostizjednačenoizjednačeno
12. Iskustva sa krizom u periodu 2008.-2009.01
Konačan rezultat18

We live in an amazing world, and it's wasted on the crappiest generation of spoiled idiots

Linkovao sam na ovaj video i pre par godina, ali moram opet, isprovociran jednom mojom FB prijateljicom koja ima neke primedbe na Google i Facebook.