Pages

15 January 2014

Par zanimljivih linkova

1. Šta bi Marks rekao Saši Raduloviću, odličan post sa bloga Liberty 4 Balkans. Ukratko:

"...neumitna logika istorijskog materijalizma jasno predočava da svaku promenu u istoriji civilizacije mogu izneti jedino svesne i organizovane društvene grupe koje reprezentuju određenu klasu i rade na ostvarenju njenih objektivnih ciljeva. A iza Vas ne stoji niko."

2. Post sa Usporedbi o institucionalnoj memoriji

3. Šizofreni odnos Druge Srbije prema reformama dobro pokazuju dva teksta na Peščaniku. 

Prvo, intervju na Pesčaniku sa filozofom Srećkom Horvatom:

Kao što se u Hrvatskoj referendum i rehabilitacija ustaštva podudara s liberalizacijom tržišta rada, tako i u Srbiji „Ravna gora“ i rehabilitacija Dražinih četnika ide zajedno s izmjenama novog Zakona o radu.


Najreprezentativniji primerak srpskog rentijera/klijenta je onaj deo radničke klase koji je intravenozno konektovan na državu kao poslodavca – u svemu je zaštićen od vremena Josipa Broza i samoupravljanja do današnjih zagovornika očuvanja propalih preduzeća u restrukturiranju.

4. Pretpostavljam da ste intervju sa Danicom Popović već videli, ali ako niste, evo linka.