Pages

15 May 2009

Baltički tigrovi

Su se pritajili. Stope pada GDP u prvom kvartalu, na godišnjem nivou:

Litvanija: 12%
Estonija: 15.6%
Letonija: 18%

Ako oporavak i počne, Economist predviđa stope pada od 10-12% za 2009. Jedva nešto bolje stoje Rusija i Ukrajina, a Srbija, u poređenju sa njima, vrlo dobro.