Pages

26 October 2012

Grozan ja


Dirljivo i emotivno obraćanje u kome se ističe da je stanje koje je izvesni on ostavio u jednom sektoru takvo da je neophodno sa politike "nikada nećete imati izbor između državnog i privatnog zdravstva" preći na čisto centralno planiranje, odnosno da umesto da se bave pitanjima finansija, generalni direktori treba da se bave operativnim menadžmentom.

Naravučenije, ako idete u neki od tih objekata ponesite i WC papir sa sobom, za svaki slučaj. Sve ostalo se podrazumeva.

Predlog Zakona o novom Petru Petroviću


Narodnoj skupštini Republike Stradije,

uvažavajući inhernetne specifičnosti koje su dovele do problema Petra Petrovića, tradiciju zakona koji imaju slike fizičkih lica i izvode iz registra pravnih lica, dajemo predlog da se usvoji Zakon o Novom Petru Petroviću.

Član 1.
Ovim zakonom se ističe da je nemoguće na novog Petra Petrovića primeniti zakone koji regulišu prava i obaveze ostalih građana, kao što su Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o porodici i drugi pravni akti. Ovim zakonom se ističe da se Novi Petar Petrović ne može posmatrati kao čedo ustava nego čedo stabilnosti obućarstva u Srbiji.

Član 2
Iako se Petar Petrović, zajedno sa kolegom Markom Markovićem zvanim Metalac godinama lažno predstavljao kao obućar, iako nema završen zanat, niti potebna znanja i opremu, pa su shodno tome mnogi koji su poverili obuću ostali bez iste, a drugi nose obuću koju nisu platili, Petar Petrović će se posmatrati kao obućar, a ne kao prevarant.

Član 3.

Građani Stradije će pokriti neto dugove Petra Petrovića i Petar Petrović će biti deo familije šurnaje Marka Markovića Metalca.

Član 4.

Petar Petrović neće objaviti ko je sve finansirao njegov obućarski rad, a posebno neće objaviti da od njega cipele potražuju izvesni Vlada, Vojvoda koji je blizak prijatelj Marku Markovicu poznatijem kao Metalac, i mnogo opšti.. koje su deo Vojvodinog društva.

Član 5

Republika Stradija će možda isplati, a možda i neće, onima koju imaju obuću koja je od obične štavljene kože od domaćih životinja, odnosno od skaja ili sinetitčkih materijala.