Pages

04 July 2007

Opasne pretpostavke

Jedan od argumenata za odlaganje prodaje NIS je i vladina pretpostavka da će kompanija više vredeti u budućnosti odnosno da će cena nafte nastaviti da raste. Ova pretpostavka je jako rizična. Cene proizvoda (uključujući i naftu) se dugoročno smanjuju. Kratkoročno postoji povećanje cena ali ih u dužem vremenskom periodu tržište uglavnom smanjuje. Neki od razloga su: tehnološki napredak koji omogućava veću ponudu i jeftiniju proizvodnju sa jedne strane i pronalažanje substitutivnih proizvoda sa druge. Primer, bakar i optički kablovi, aluminijum i plastika, i sl.

Da bi ilustrovao ovu teoriju Džulijan Sajmon je 1980. ponudio opkladu Polu Erlihu, koji je predviđao skori kraj industrijske civilizacije zbog smanjenja ponude materijala za proizvodnju. Sajmon je dozvolio Erlihu da izabere koje god hoće materijale za proizvodnju (uključujući i naftu) i da izabere bilo koji datum u budućnosti za kraj opklade. Bez obzira na izbor datuma i proizvoda Sajmon je predvideo da će svi biti jeftiniji. Erlih je dao listu od pet proizvoda i svi do jednog su 1990, deset godina kasnije, zaista bili jeftiniji.

Pogledajte grafikon koji prikazuje cenu nafte od 1869 do danas. Iako je danas nafta oko $70 po buretu, prosečna dugoročna cena je oko $21. Da li će NIS zaista vredeti više za par godina ako se nafta spusti na svoju dugoročnu prosečnu cenu?