Pages

22 May 2010

Skoro genocid

Đilas traži od države (čovek kao da je bloger a ne vlast) da surovo kazni banke jer su počinile strašan zločin kupujući stranu valutu novcem od sniženih bankarskih rezervi. Slažem se sa Đilasom, neko je zaista kriv što je veća količina dinara puštena u promet i što sada taj novac utiče na kurs i inflaciju. Međutim krivci (ili zločinci) nisu bankari koji traže najbolju alternativu za svoje plasmane već NBS političari koji su u želji da omoguće više kredita relativno malom broju ljudi praktično smanjili standard svih građana Srbije za 2 do 3 procenta (depresijacija od marta do danas) i potrošili preko 100 miliona evra iz deviznih rezervi (što će pre ili kasnije poreski obveznici morati da vrate MMFu). Sve iz najboljih namera. Ova greška je samo još jedan razlog zbog kojeg bi trebalo zabraniti NBS političarima da se bave kursom i štampanjem novca jer su to previše ozbiljne stvari za tako neozbiljne igrače.

Đilas, iako pogrešno smatra da su komercijalne banke krive za poslednji pad dinara, ipak pravilno zaključuje da je rešenje oduzimanje prevelikih ovlašćenja NBSu i prelazak na fiksni kurs. Dok je ortodoksni fiksni kurs bolja varijanta od trenutne situacije ni to nije najbolje rešenje. Svaki fiksni kurs, pa i takozvana ortodoksna verzija, ipak ostavlja mogućnost političarima da povećaju iznos domaće valute u opticaju -- u slučaju krajnje nužde naravno. Unilateralnim prelaskom na evro to više ne bi bio slučaj.