Pages

04 August 2007

Evroizacija

Vladimir Gligorov u Blicu kaže kako država ne treba da se bavi protekcionizmom već politikom kursa i da se na taj način stara o konkurentnosti domaće privrede na svetskom tržištu.

Zvuči logično. Ako prihvatimo premisu (a ne moramo) da država mora nečim da se bavi onda je bolje izabrati manje od dva zla. Ipak, na Tržišnom rešenju smo nekoliko puta predložili evroizaciju kao najbolje rešenje za Srbiju. Iako bi politikom kursa NBS mogla da pomogne konkurentnosti domaćih preduzeća mogućnost zloupotrebe funkcije centralne banke u političke svrhe (npr. štampanje para) svakako odvraća od te ideje. NBS jednostavno nije dovoljno nezavisna.

Sa druge strane, Gligorov verovatno veruje da će u budućnosti, recimo narednih 5 ili 10 godina, NBS postati kredibilnija institucija u kom slučaju je možda zaista bolje zadržati sopstvenu valutu i možda se baviti politikom kursa. Privreda evropskih zemalja je dovoljno raznovrsna da jedinstvena monetarna politika verovatno neće uvek biti u stanju da odgovori na potrebe svih zemalja članica unije. Za sada, ja sam ipak za evroizaciju.