Pages

30 August 2009

Kreativna destrukcija

Prema alarmantnim procenama Zavoda za proučavanje sela, u Srbiji će za 15 godina oko 700 sela ostati bez stanovnika, što je više od 15 odsto seoskih zajednica.

To nije alarmantna, to je fenomenalna vest. To je kreativna destrukcija na delu, sela nestaju a gradovi rastu. Ljudi od 12. veka prelaze u gradove. I bez izuzetka, tamo gde su brže prešli, napredak je bio veći. Zemlje sa najmanjim udelom seoskog stanovništva čak imaju i najefikasniju poljoprivredu.